CV

 

 

Projecten

 

 

Loopbaan

 

2012-2015 Stafmedewerker huisvesting, stichting De Hoven

Verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van het huisvestingsbeleid van de stichting. Een aantal van mijn taken en verantwoordelijkheden zijn;

 • Projectleider nieuwbouw
 • Projectleider scheiden wonen en zorg
 • Projectleider aardbevingen
 • Projectleider bij diverse ombouwprojecten
 • Opstellen en bijhouden vastgoedvisie
 • Marktonderzoek en toekomstvisie voor locaties
 • Samenwerking en onderhandelingen met corporaties en gemeenten
 • Lid van de stuurgroep huisvesting


2007-2012 Adviseur, KAW architecten en adviseurs

Adviseur volkshuisvesting met als specialisaties zorgvastgoed en maatschappelijk vastgoed. Een aantal van de projecten waaraan ik gewerkt heb zijn;

 • Adviseur bij nieuwbouw GIGA (wooncomplex voor jongeren met autisme)
 • Onderzoek toekomstbestendigheid 12 verpleeg en verzorgingshuizen in opdracht van Vestia
 • Onderzoek verhuisbewegingen provincie Groningen
 • Ontwikkeling MFA Nieuwe Niedorp
 • Woonvisie gemeente Hoogeveen
 • Update SVB Wonen Noordwest Friesland

 

2008-heden Bestuurslid, stichting Wiel en Deal

Als vrijwilliger van het eerste uur betrokken bij het opzetten van de stichting met als doel woonruimte voor studenten met een beperking

 • Beheer van de financiën van de stichting
 • Onderhandelingen met zorgpartijen en corporatie
 • Fondsenwerving
 • Aansturen nieuwe bestuursleden

 

Opleiding

2010 Rekenen aan zorgvastgoed, Aedes Actis

2002-2006 HBO, Vastgoed & Makelaardij, Hanzehogeschool te Groningen

1996-2002 HAVO, Thorbecke scholengemeenschap Zwolle

 

 

Cursussen

2014 Masterclass huurrecht voor zorginstellingen

2012 Verbaal meesterschap en communicatietechnieken

2011 Cursus projectmatig werken

2011 Cursus omgaan met de WRO

2010 Cursus opstellen grondexploitatie